هش ریت، تعداد هش های ایجاد شده در ثانیه است.

شما بیشتر هش ریت دستگاه خود را در آمار ما مشاهده خواهید کرد. با این وجود، ممکن است با "هش ریت استخر" یا "هش ریت کل شبکه بیت‌کوین" مواجه شوید.

بین هش ریت اسمی نشان داده شده در راهنمای دستگاه شما و هش ریت موثر نشان داده شده در سیستم ما تفاوت وجود دارد.  برای شما مهم است که تفاوت این دو را درک کنید.

هش ریت اسمی

هش ریت اسمی 1 Gh/s به این معنی است که دستگاه شما قادر به تولید 1 میلیارد هش در ثانیه است - مهم نیست که با معیارهایی مطابقت داشته باشند.

هش ریت موثر

هش ریت موثر یک هش ریت است که از هش های ارسال شده توسط دستگاه شما به استخر ما محاسبه می شود.  فقط بخش کوچکی از هش های تولید شده توسط دستگاه های شما ارسال می شود.  آنها باید معیارهای خاصی را که استخر اختصاص داده است ، متناسب کنند (رجوع کنید به: سهم‌ها).

در بیشتر مواقع ، هش ریت موثر تا حدودی کمتر از هش ریت اسمی خواهد بود.

هش ریت موثر شما به شانس دستگاه و کیفیت (پایداری) اتصال شما با سرور استخر بستگی دارد.  اگر مشکلات اتصال را تجربه کرده باشید، هش ریت موثر شما کمتر از هش ریت اسمی در آن بازه زمانی کمتر خواهد بود.

گاهی اوقات ، می توانید خوش شانس تر باشید و هش معتبر بیشتری نسبت به حد معمول پیدا کنید.  این همان چیزی است که هش ریت موثر کمی بالاتر می دهد.

هش ریت امتیازدهی

هش ریت امتیازدهی مقداری است که از هش ریت موثر برای محاسبه پاداش استفاده می شود.  لطفاً ، برای توضیحات کامل به سیستم پاداش مراجعه کنید.