هر بلوک استخراج شده شامل پاداشی برای بنیانگذاران، توسعه دهندگان و سرمایه گذاران اولیه Zcash است. پاداش موسس ۲۰٪ از کل پاداش بلوک را نشان می دهد و از مقدار هر بلوک کسر می شود. ارتقا Canopy در سال ۲۰۲۰ توزیع پاداش موسسان را تغییر داد. در اصل ۱۵٪ به بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه و ۵٪ به شرکت الکتریک کوین می داد. پس از ارتقا Canopy، توزیع جدید پاداش Zcash به شرح زیر است:

  • استخراج کنندگان - ۸۰٪
  • شرکت سکه های برقی - ۷٪
  • بنیاد زی‌کش - ۵٪
  • کمک هزینه برای توسعه شخص ثالث مستقل -۸٪

  بقیه جوایز (۸۰٪ پاداش بلوک + هزینه معاملات) به استخراج‌کنندگان تعلق می‌گیرد.  در وبلاگ Zcash بیشتر بیاموزید: https://z.cash/upgrade/canopy.