می توانید پرداخت های خود را به آدرس Z (محافظت شده) دریافت کنید. از آنجا که کاملاً معتقدیم حریم خصوصی مهم است، ما اولین گروه‌هایی بودیم که این گزینه را معرفی کردیم. با این حال، توجه داشته باشید که فقط آدرسهای Sapling Z (به دلیل "zs" شروع می شوند) به دلایل عملکرد بهینه پشتیبانی می شوند. البته می توانید از آدرس های شفاف نیز (آدرس های t که با 't' شروع می شوند) استفاده کنید.