مستندات فنی

API, Proxy و اثبات نرخ‌هش

راهنمای تنظیم API
آیا می خواهید آمار/داده های استخراج را بکشید و آنها را خودتان تجزیه و تحلیل کنید؟  API استخر برای شما است! API استخر داده ها را در فایل های JSON در سه اندپوینت: آمار، پروفایل و ورکرها فراهم می کند. شما باید مخفف کوین انتخاب ش...
الخميس, 17 سبتمبر, 2020 at 10:12 AM
پروکسی ماینینگ Stratum
اکنون گزینه های متعددی برای پروکسی های Stratum وجود دارد.  علاوه بر پروکسی اصلی Stratum، پروکسی ترجمه ای نیز برای Stratum V2 و Stratum V1 وجود دارد که با هم استفاده می شوند.  به عنوان مثال، شما می توانید با استفاده از پروکسی ت...
الثلاثاء, 2 مارس, 2021 at 1:59 PM
Hashrate Proof
Don't trust, verify! What is Hashrate Proof? Hashrate Proof is a method developed by Slush pool with the aim to prove that the total hashrate of the pool declared by the pool operator is accurate. How to use it? To ve...
الثلاثاء, 16 مارس, 2021 at 4:11 PM